Vrij Zoeken

  • Resultaten

Perceel Zoeken

VERFIJNEN

Budget

min

max

max

Oppervlak

min

max

max

  • Intervast nieuwbouw woning Suriname
  • Voorbeeld huis in Suriname
  • Intervast nieuwbouw woning Suriname
  • Intervast nieuwbouw woning Suriname
  • Intervast nieuwbouw woning Suriname
  • Voorbeeld huis in Suriname
  • Intervast nieuwbouw woning Suriname

De kogel is door de kerk! Na maanden van verkiezingscampagnes is het duidelijk dat het Amerikaanse volk gekozen heeft voor de republikeinse partijkandidaat, Donald Trump, om de 45e president van de Verenigde Staten te worden.

Vandaag zetten we “de heilige koe“ in het voetlicht. Want naast de aanschaf van een woning, om het heerlijk wonen in Suriname zelf te kunnen ervaren, zal je er in de meeste gevallen niet aan ontkomen om een auto aan te schaffen tijdens het verblijf in “Swietie Sranang”.

Vraag van de dag:
Is het verstandig om de Surinaamse Dollar te vervangen door de US Dollar als nationale valuta?

Wij zijn geneigd om deze vraag met JA te beantwoorden. Twee voorbeelden geven wij om ons antwoord te verduidelijken.

Het MI-GLIS voert sedert het vorig jaar in samenwerking met ‘Kadaster International’ het project “Ketenverbetering land, data- en informatievoorziening Suriname” uit. Dit project beoogt het proces van landinformatie en eigendomsregistratie in Suriname te verbeteren. Het uiteindelijk effect van deze verbetering zal moeten zijn dat de rechtszekerheid met betrekking tot de registratie van onroerende goederen wordt verbeterd en dat Suriname daarmee in een veel betere concurrentie positie zal komen te verkeren.

Dat de economie van Suriname in zwaar weer zit, is voor een ieder duidelijk. De Surinaamse economie verkeert thans in een zelfde crisis als dat Nederland zat in de periode 2008-2014.
Maar hoe verhouden zich de woning en grondprijzen ten opzichte van de economische crisissituatie in Suriname?